Forberede valg av videregående opplæring
og inspirere til tanker om et fremtidig yrke