Yrkesmessen 2017

NB!  

Til orientering avlyses Yrkesmessen i Stavanger Forum 2017 pga politisk vedtak om innsparing av 200 000 kr for ikke pålagte  tjenester.

 

Med hilsen

Karrieresenter Stavanger

Besøksadresse:

Rogaland fylkeskommune
Arkitekt Eckhoffsgt.1, Inngang 1 (Resepsjon)

4010 Stavanger

 

RFK_logo3

 

 

 (Fylkeskommunens yrkesmesse for 2017 på Stavanger Forum var planlagt til å gå på 

 tirsdag 28 november og onsdag 29. november 

 Se også http://www.yrkesmessen.no/ 

Det pedagogiske opplegget for yrkesmessen - som er laget til elever og lærere - 

kan leses og printes ut fra  http://www.yrkesmessen.no/forberedelser)

Med hilsen

Karrieresenter Stavanger

Besøksadresse:

Rogaland fylkeskommune
Arkitekt Eckhoffsgt.1, Inngang 1 (Resepsjon)

4010 Stavanger

 

RFK_logo3

 

 

Her er brukerenes evaluering av tidligere yrkesmesser :

 

Hva elever og lærere mener om Yrkesmessen på Stavanger Forum

 

Karrieresenter Rogaland har gjort en spørreundersøkelse blant  rådgivere, lærere og elever som deltok på yrkesmessen 2015.

 

Svarene fra lærererne  og rådgivere

Om utstillingshallen:

JA -  når det gjelder utstillingshallen mener jeg at elevene får så mye utbytte at min skole bør besøke yrkesmessen på Stavanger forum. 

NEI - når det gjelder utstillingshallen mener jeg at utbytte for elevene er for lite og at det ikke er verd å bruke en dag på å besøke yrkesmessen på Stavanger forum. 

Resultat :  89 prosent svarte JA og 11 prosent svarte NEI

 

Om elevenes  pedagogiske opplegg (spørsmål og svararkene)

  JA - jeg mener opplegget gir bra læringsutbytte 

NEI - jeg  mener opplegget gir lite læringsutbytte 

Resultat : 80 prosent svarte JA og 20 prosent svarte NEI

Utvalget av lærere og rådgivere N= 37 personer.

 

Svarene fra elevene som fikk tilsendt spørsmål på sms    

64% oppgir at besøket i utstillingshallen har vært nyttig med tanke på velge utdanning

55 % benyttet seg ikke av forberedelsesarket da de var på yrkesmessen

78% av elevene anbefaler andre i samme situasjon å besøke utstillingshallen

Utvalget  av spurte på sms   N= 988 elever