Forslag til endringer i yrkesfagene

Nye læreplaner for yrkesfaglige utdanningsprogram

Alle endringene gjelder fra 1. august 2017.

TIP

Helsearbeiderfaget

Grafisk produksjonsteknikk

  • Læreplan for Vg3 grafisk produksjonsteknikk                      

    Vg3 grafisk produksjonsteknikk erstatter Vg3 trykkerfaget, Vg3 bokbinderfaget og Vg3 grafisk emballasjefaget.

    Overgangsordning:

    Lærlinger som har tegnet lærekontrakt i fagene trykker, bokbinder og grafisk emballasje, fullfører løpet etter disse læreplanene. Siste mulighet til å ta fag- eller svenneprøve i disse tre fagene er høsten 2019.

    Lærlinger som starter opplæring etter 1. august 2017, tegner lærekontrakt i grafisk produksjonsteknikk. Første mulighet til å ta fagprøve i grafisk produksjonsteknikk er våren 2019.