Årshjul for Rådgivere

,

PPT RFK Måned

Uke

Dato

Aktivitet

Målgruppe

Ansvar

Påmelding – Informasjon      pr 290817

 

August

 

Skolestart

 

 

 

 

 

September

 

 

 

36

 

07.09

Nettverk region 2, vgs, St.Svithun vgs

You rådgivere, vgs

Styringsgruppen

 


         anita.odland.skribeland@skole.rogfk.no

 

 

 

 

36

 

 

07.09

Nettverk Dalane

 

 

You grsk. og vgs. Dalane

Koordinator Inger Johanne Hove Styringsgruppe

 

Inger.johanne.hove@eigersund.kommune.no

 

 

 

 

 

36

 

08.09

 

Søknadsfrist oppmelding til privatisteksamen (15.9)

 

Privatister

 

 

 

www.privatistweb.no

 

 

37

13.-15.

Landskurs Rådgiverforum Alta

 

You- og sos rådgivere grunnskole og videregående

Rådgiverforum

 

http://www.landskurs.no/

 

 

 

 

Ryfylkenettverket

NB Fire møter årlig.

You-rådgivere gr.sk og vgs Hjelmeland, Strand, Forsand og Finnøy

Elisabeth Ur Fjørtoft

 

elisabeth.ur.fjortoft@strand.kommune.no

 

 

 

 

39

 

 

28.-29.9

Sandnes/Gjesdalnettverk, Jærnettverk

Kronen gård

You-rådgivere

Dag Thomas Kvalvik

 

dag.thomas.kvalvik@sandnes.kommune.no

 

 

 

40

 

 

 

 

 

5

Byggcamp på Jåttå vgs

 

NOH

Byggopp

http://www.byggcamp.no/ByggCamp_2014.html

 

 

 

 

 


 


 


 

Aktivitet

Målgruppe

Ansvar

Påmelding – Informasjon

Måned

Uke

Dato

Aktivitet

Målgruppe

Ansvar

Påmelding – Informasjon

 

 

 

Oktober

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

41

9-13

Høstferie

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

42

 

Dato?

 

Nettverk Dalane

 

 

 

You rådgivere grunnskole og vgs. i Dalane regionen

 

Veiledere i kommunale voksenopplærings-

sentre

Koordinator Inger Johanne Hove + styringsgruppe

 

Styringsgruppe

Ruben Gaski

Kirsten Tharaldsen

Siri Eidissen

Bente Saure (KSR, Bryne)

inger.johanne.hove@eigersund.kommune.no

 

 

Sandes læringssenter v Kirsten Tharaldsen

 

 

42

 

18.10.

 

 

Nettverk minoritetsspråklige Sandnes læringssenter

 

10.00-14.00

Veiledere i kommunale Voksenopplærings-sentre region 2 og 3

Styringsgruppe

Ruben Gaski

Kirsten Tharaldsen

Siri Eidissen

+ karrieresenter Rogaland Bente Saure

Kisten Tharaldsen v /Sandnes læringssenter

 

43

 

 

26.10

Fagsafari Sandnes sentrum

 

 

Trygve Larsen fra Arrangørservice. Teknisk arrangør av Byggcamp i Sandnes sentrum

 

 

43

 

26.10

 

Dalane nettverk

You- rådgivere i us/vgs

 

 

Styringsgruppen

Ole Geir Urhaug

 

44

2.11 ?

Nettverk region 2 us/vgs

You-rådgivere vgs/us

Styringsgruppen

Erik Thomsen

 

 

 

Kjell Håkon Bakken

 

 

 

 

Erik Thomsen

 

erik.thomsen@stavanger.kommune.no

 

kjell.haakon.bakken@skole.rogfk.no

 

 

 

 

 

 

44

 

31.10-1.11

Konferanse Kompetanse Norge

Karriereveiledere

Kompetanse Norge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Måned

Uke

Dato

Aktivitet

Målgruppe

Ansvar

Påmelding - informasjon

 

 

November

 

 

 

45

 

 

 

 

9

Informasjon om Yrkesfag 12-15

 

 

Lærere på læringssentre

 

 

Karrieresenteret

 

 

Skole og arbeidsliv

Fylkets hjemmeside

 

 

 

46

 

 

13.-14

 

Drop out-konferansen

 

 

You-rådgivere

 

Jobb aktiv

 

 

http://www.jobbaktiv.no/arrangementer/dropoutkonferansen/

 

 

 

46

13

 

Jenter og teknologi

 

Jenter 9.-10.klasse

 

NHO

https://www.nho.no/prosjekter-og-programmer/jenter-og-teknologi/

 

 

46

17

Skolemøtet i Rogaland, Stavanger Forum

 

You- rådgivere

 

 

 

47

 

23

Nettverksmøte, region 3 vgs

You-rådgivere vgs

Styringsgruppen

Kenneth Kastet

Anne Merethe Øvstebø

 

 

48

30.11

Inntaksmøte region 2, Arkeologisk museum

Kl 9.-15.30

 

You- rådgivere us/vgs

Ot

PPT

Seksjon for kvalitet, analyse og dimensjonering

 

Fylkets hjemmeside

 

 

 

 

 

Desember

Desember

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49

 

 

7.12

 

 

 

Inntaksmøte region 3, Vågen vgs

kl 9-15.30

 

 

 

 

 

You-rådgivere Us/Vgs

 

Avd KAD

 

 

 

Fylkets hjemmeside

 

 

 

 

50

 

14.-15.12

Lunsj- til lunsjmøte

Medlemmer av rådgiverforum

Styret rådgiverforum

 

Karen Marie Halden

Karen.marie.halden@skole.rogfk.no

 

 

Måned

Uke

Dato

Aktivitet

Målgruppe

Ansvar

Påmelding – Informasjon

 

 

 

Januar

 

1

 

11.01

 

Nettverk Dalane på Dalane vgs.

You rådgivere

Grsk og vgs i Dalane

Styringsgruppen

Ole Geir Uthaug

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

17

Messe for minoritetsspråklige,

Unge og voksne utdanningssøkende med kort oppholdstid i Norge i region 2 og 3.

Karrieresenter Rogaland

Tone.merethe.aune@rogfk.no

 

 

             

 

4

 25.01

 Info dag om Naturbruk BLÅ

 YOU rådgivere

 Strand vgs

 Jofrid.hetland.vik@skole.rogfk.no

 

 

Februar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

07.02.

 

Yrkesvalgdag, Dalane vgs.

Vgs. elever fra dalane 9 og 10 trinn grunnskole i dalane

Jan Egil Bjørdal

 

jan.egil.bjordal@skole.rogfk.no

 

 

6

 

8.2 ?

 

Nettverk grunnskole og vgs Stavanger, Sola, Randaberg, Rennesøy og Kvitsøy

You rådgivere i disse kommunene

 

Styringsgruppe + karrieresenter Rogaland Avd Stavanger

 

Erik.thompsen@stavanger.kommune.no

Kjell.haakon.bakken@skole.rogfk.no

 

 

 

7

 

Vinterferie

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

25.02.

 

Nettverk Dalane ( bedrift)

 

You rådgivere

Grsk. og vgs. i Dala

Koordinator Inger Johanne Hove

Styringsgruppe

Inger.johanne.hove@eigersund.kommune.no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Måned

Uke

Dato

Aktivitet

Målgruppe

Ansvar

Påmelding – Informasjon

 

 

Mars

10

7.3

Nettverk minoritetsspråklige

 

You veiledere ungdom og voksne

I region 2 og 3

Styringsgruppe

Ruben Gaski

Kirsten Tharaldsen

Siri Eidissen

Karrieresenter Bente Saure

 

 

10

8.3

Nettverk you vgs region 2 ?

You rådgivere vgs. region 2

Styringsgruppe og Karen Marie Halden+ Anita Odland, Karrieresenter Avd. Stavanger

Karen.marie.halden@skole.rogfk.no

 

 

10

6.3

Åpen dag på Universitetet i Stavanger

 

 

 

 

 

 

10

8.03

Nettverk you vgs. region 3 ?

 

You rådgivere vgs. region 3

Styringsgruppe Kenneth Kastet, Anne Merethe Øvstebø+ Karrieresenter Avd. Bryne

 

 

13

 

Påskeferie

 

 

 

 

13

 

 

 

  

 

 

 

April

16

 

19.4

 

 

 

 

 

 

Jærnettverket

 

 

 

 

You rådgivere

 

Utviklingsprosjekt

 

Klepp

 

You-rådgivere us

 

 

Anders.stokkeland.olsen@klepp.kommune.no

 

 

elin.arntsen@sandnes.kommune.no

 

16

20.4

Nettverk Sandnes/Gjesdal

 

 

 

RISG

 

 

 

 

17

26

Seminar Vågen vgs

 

 

You – rådgivere ved vgs og uskoler

Karrieresenter Rogaland

Intranett MinSide www.rogfk.no

 

 

Mai

 

 

Fagdag Hå utdanningsvalg

You-rådgivere, avd leder, opplæringskontor

Rektor Vigrestad storskule

Ingvar Sør Reime

isr@ha.kommune.no

 

 

 

18

3

 

Nettverk Dalane

 

 

Nettverk/andre ansvarlige i region sør

You rådgivere us/vgs Sommeravslutning

Ole Geir Uthaug

  

 

Tittel Dato Type
Elevene kan gjøre prioriteringer 28.08.2018 VGS-dager prioriteringer
Siste dag for prioriteringer! 13.11.2018 VGS-dager prioriteringer
Elevene kan gjøre prioriteringer 06.12.2018 VGS-dager prioriteringer