VÅR 2019 utprøving på VGS

VÅR 2019 Dato og kjøreplan

Utprøving i utdanningsprogram (Utdanningsvalg)  i Rogaland for region 2 og region 3  

9 trinn 

Prosjekt(kommune /grunnskole)

Videregående skole 

Kommentar 

Uke 4 

 

Bryne vgs, Sandnes vgs, Vågen vgs, Øksnevad, Gand vgs  

Tirsdg og onsdg  

Uke5 og 6 

Klepp 

Bryne vgs, Sandnes vgs, Vågen vgs, Øksnevad, Gand vgs  

Tirsdag og onsdag 

Uke 7 og 10 

  

Stavanger og Kvitsøy  

Bergeland vgs, Godalen vgs, Hetland vgs, Jåttå vgs, Randaberg vgs, Strand vgs naturbruk blå, Sola vgs, St Olav vgs, St. Svithun vgs, Stavanger katedralskole, SOTS, Vågen vgs, Øksnevad Vgs 

Mandg og tirsdg (unntak torsog fredg)

Uke 9

Alle 

Vinterferie 

Hele uka 

Uke  7

Alle 

Planleggingsdag 

Onsdag 13 februar 

Uke 11 og 12 

  

Sandnes og Gjesdal 

Sandnes vgs, Vågen vg, Gand vgs, Øksnevad vgs, Jåttå vgs, (Akademiet), Strand vgs Naturbruk blå 

Hver elev hospiterer 1 dag. Alle ukedager brukes til hospitering. 

  

Uke 

  

Ryfylkenettverket 

Strand vgs 

1 dg fordelt på 2 ulike program bare på Strand vgs  

Uke 12 

  

Dalane 

Dalane vgs, Bryne vgs, Vågen vgs, Øksnevad vgs, (Lister vgs, Sirdal vgs, KVS) Strand vgs Naturbruk blå 

Tirsdag og onsdag 

Uke 15 

Sola 

Sola vgs, Randaberg vgs ut , Jåttå vgs, Godalen vgs, Vågen vgs, Øksnevad vgs, Strand vgs Naturbruk blå 

  

Torsdg og fredg

Uke 15 

Randaberg/Rennesøy 

Randaberg vgs  

Mandg og tirsdg  

Uke 16 

Alle 

Påskeferie 

Hele uka 

Uke 17  

 Alle 

2. Påskedag  

mandag 

Uke 17 og uke18  

 Time + Orstad 

 Bryne vgs, Vågen vgs Gand vgs, Øksnevad vgs, (Tryggheim vgs) 

 

Tirsdg og onsdg 

  

I følge avtalen om utprøving i vgs (utdanningsvalg) mellom kommunene og Rogaland fylkeskommune er dato/ukeplan for utprøvingsdagene bindende for både de videre-gående skolene og grunnskolene. Eventuelle endringer i et årshjul må avtales mellom VGS og Karrieresenter i Rogaland i god tid før kommende skoleår(før påske)  

  

Utprøvingsdagene registreres i prosjekter som følger en fastlagt prosedyre 

  • .  Kommunekoordinator laster elevlister inn i prosjektene i god tid før     sommerferien 

  •    Kommunekoordinator lager framdriftsplan for kommende skoleår (innen mai måned)  

  • .  Kommunekoordinator legger inn en frist for elevenes valg av utprøvingsplass 

  • .  Karrieresenteret foretar maskinell fordeling av elever 

  • .  Kommunekoordinator finjusterer elevlistene ut fra spesielle hensyn   

  • .  UTV-kontakt på alle vgs. ser navnelister på elever som kommer 

  • .  UTV-kontakt legger inn program for utprøvingsdager (seinest to uker før vgs-besøket) 

  • .  UTV-kontakt fører inn frammøte straks utprøvingsdagene er ferdig 

  • .  Rådgiver i ungdomsskolen ber elevene bruke rogaland.skoleogarbeidsliv.no for å evaluere dagene 

  

Niels Skramstad 

Karrieresenter Rogaland