Årshjul rådgivere 2018/2019

For tillegg/feil: kontakt Sølvi/Niels Årshjul for rådgivere sør 2018/2019
Oppdatert:    8.10.2018
Mnd Uke Dag Aktivitet Målgruppe Ansvar Kommentarer
August                                                                            S K O L E S T A R T
 35 27 ONS Teachers' classroom  Lærere, rådgivere og skoleledere  ONS

Program og påmelding: http://www.ons.no/teachers-classroom/

September 36 6 RiR-fagsamling For deltakere i RiR Karrieresenteret Forum Jæren, Høghuset Bryne
37 13 Møte i rådg.forum Dalane Dalane-nettverket Dalane-nettverket Dalane vgs
38 19.- 21 Landskurs rådgivere Rådgiverforum Møre og Romsdal:http://www.landskurs.no/
   39 27 Sandnes/Gjesdal-nettverk  Lurahammaren  
 39 28 Konferanse: Motivasjon - Opplæring og Rettleiing

Einar Schibevaag

Strand vgs/Utdanning i Ryfylke
Program og påmelding: http://www.strand.vgs.no/Aktuelt/Laere-heile-livet
Oktober 41 8.-12

H Ø S T -

F E R I E

42 16 Fagsamling YOU-rådgivere. NB: ekstra samling også for RiR Karrieresenteret Påmeldingslink
18 Møte i rådg.forum Dalane Dalane-nettverket Dalane-nettverket Bedriftsbesøk
 18 Rekrutteringsdager Laland?  Laland
 43  25 Fagsafari Programområder: DH, HO, RM og SS
 Sandnes
44 29.-31 Fagsamling kun for karrieresenteret
November 44 1 Byggcamp Jåttå Ungdomsskoleelever, Vg1, Vg2 Info om byggcamp på Jåttå
? ? Jærnettverket
 45  6  Yrkesmesse (ettermiddag 17-20) Elever 10. trinn Sandnes kommune Lundehaugen og Høyland ungdomsskole, Vågen, Sandnes, Gand og Øksnevag vgs Lundehaugen ungdomsskole
47 22 Fagsamling reg 3 vgs YOU reg 3 Styringsgruppa Bryne vgs
      Nettverkssamling Sandnes/Gjesdal Rådgivere uskole Nettverket Sandnes/Gjesdal  
 Desember  49 6 Inntaksmøte Rådgivere

Seksjon for kvalitet, analyse og dimensjonering (KAD)


Èn Felles samling i sør, Påmeldingslink kommer
 50  13-14  Lunsj til lunsj-seminiar YOU og SOS rådgivere Rådgiverforum Rogaland

52 24-31

J U L E -

F E R I E

Januar 2 10 Møte i rådg.forum Dalane Dalane-nettverket Dalane-nettverket Dalane vgs

Jærnettverket Time
   3  16

Utdanningsdagen for minoritetsspråklige elever 0930 - 1430

 Elever og rådgivere Karrieresenteret v/Bente og Tone  Folkets hus 
     17 Nettverkssamling Sandnes/Gjesdal Rådgivere uskole Nettverket Sandnes/Gjesdal   
4  21. - 22 Utdanningsmesse Stavanger Elever  http://www.tautdanning.no/utstiller/stavanger/
24 Åpen dag BVGS
 Februar 7 RiR-fagsamling For deltakere i RiR  Karrieresenteret Forum Jæren, Høghuset Bryne

8 21 Møte i rådg.forum Dalane/Yrkesvalgdag Dalane-nettverket Dalane-nettverket

Bedriftsbesøk

Yrkesvalgdag: Dalane vgs

? ? Utdanningsmesse BVGS
9 25.2-01.03

V I N T E R-

F E R I E

Mars 13 28 Fagsamling YOU-rådgivere
   10  5  Åpen dag UIS  Rådgivere    
             
? ? Jærnettverket
 April 14  4 Rådgivernettverk   Reg 3 vgs Styringsgruppe Gand vgs

15 11 RiR fagsamling for deltakere i RiR Forum Jæren, Høghuset Bryne
16 15.4-22.4

P Å S K E-

F E R I E

17 25 Jærnettverket Klepp
Mai 19 9 Rådgiversamling Dalane Dalane-nettverket Dalane-nettverket studietur
   
Nettverkssamling Sandnes/Gjesdal Rådgivere uskole Nettverket Sandnes/Gjesdal  
Juni 23 5 Konferanse Livslang læring Voksenopplæring Fylkesmannen og rådet for livslang læring Clarion Hotel Energy: https://www.fylkesmannen.no/nn/Rogaland/Kurs-og-konferansar/2018/10/konferansen-for-livslang-laring/