Nyttige lenker om karrierelæring m.m.

 

Om karrierelæring og elever som deltar utprøving i utdanningsprogram i videregående skole   (lagret 141217)

Karrieresenter Rogaland presenterer her noe tanker om  karriereveiledning og spørsmål som kan benyttes til oppfølging av elever utprøving utdanningsprogram i vidergående skole . Spørsmål og ideer er for det meste tatt fra inspirasjonsheftet " vei mot karrierekompetanseav Randi Boelskifte Skovhus VIA University college Danmark m.fl.   

 Utprøvingen vgs er ikke bare ment å bare være en avklaring i fht til elevens konkrete valg av et eller to utdanningsprogram. Den skal også bidra til å gi eleven bredere erfaring med utdannings- og jobbmuligheter. Og til mer nyansert forståelse av seg selv og omverdenenUtprøvingen skal gi muligheter for videre karrierelæring - jfr læreplan for Utdanningsvalg 

 Hvis de unge kun fokuserer egen nytteverdi – Var dette noe for meg eller ikke -  blir utbyttet for videre karrierelæring lite (Skovhus 2014) Hvis ungdommene derimot forstår aktivitetene (utprøvingen) i et bredere perspektiv, som for eks kjennskap til meg selv , mine kompetanser, mitt potensiale, min omverden, andre mennesker el.l. blir potensialet for karrierelæring mye større! 

 Her oppgir vi noen eksempler spørsmål som læreren og eleven kan stille i tilknytning til utprøvingen vgs 

  

FORBEREDELSE  

 Hva er årsaken for at du vil finne ut mer om dette utdanningsprogrammet? 

 Hva mangler du av kunnskap om dette faget 

 Hvilke forskjeller og likheter tror du det er mellom den skolen du går i dag og den skolen du skal besøke ? 

 Hvilke ferdigheter tror du det er viktig å tilegne seg hvis man går dette utdanningsprogrammet? 

 Hvilke oppgaver tror du de jobber med dette utdanningsprogrammet? 

 Hva gleder du deg til ? 

 Hva er du nervøs for ? 

 Hva kan du selv gjøre for at dette skal bli en god opplevelse for deg ? 

 Hva sier din mor/far om programmet du skal besøke? Hvorfor ? Hva dine tanker om det ? 

 

 UNDERVEIS 

 Du kan føre en loggbok  under utprøvingen. Loggen skal benyttes til etterarbeidet. Du kan føre inn hvem du har møtt.

Hva  overasker deg ?  

Hva du har fått deltatt selv og hva du har observert

Hva har vært kjekt. Hva var vanskelig.

Hva har du lært..  

  

ETTERARBEID 

 Hvilke oppgaver var du med ? 

 Beskriv en situasjon under utprøvingen og hvorfor husker du denne situasjonen godt ? Hva lærte du ? 

 Hvilke av dine styrker kunne du bruk for i dette utdanningsprogrammet? 

 Hva var interessant ? Hva likte du godt ? Hva likte du dårlig ? 

 Hva kunne du tenke deg å vite mer om ? Hvilke yrker eller utdanninger vil du utforske 

 Hva vil bety mest for deg for at du skal kunne gjennomføre ? 

  

FOR LÆRER/RÅDGIVER 

 En sentral oppgave er å knytte elevenes opplevelser og refleksjoner fra utprøvingen til undervisning av karrierekompetanse og karrierelæring. En viktig side av veiledning er å stille de gode spørsmål som skaper refleksjon og læring. La elever gjerne fortelle hverandre  om utprøvingen og hva de tenker i forhold til et valg av utdanning og yrke. Forskning viser at potensialet for karrierelæring er stort når det legges til rette for refleksjon i fellesskap(Thomsen,2012)  

 Å ta valg og beslutning om karriere læres samme måte som og lære å lese, skrive og regne(Bill Law 2001) Målet er at hver enkelt skal bli i stand å ta vare egen  karriereutviklingKarrierekompetanse utvikles gjennom hele livet. I ungdomskolen skapes grunnlaget for detteInnsatsen i utdanningsvalg handler ikke bare om valg av videregående opplæring. Det er første av mange valg knyttet til arbeid og karriere som vil komme i løpet av livet !

 

Om teori

 
Filmene og Bogen Udsyn i udskolingen

Og her kan man finde begrebsudredningen for dem, der vil nørde med det

Rie Thomsen  kan også anbefale at kigge på Unge på tværs, hvor der er inspiration til forældresamarbejde, samt nogle kortere artikler om fx familiens som læringsarena for karrierelæring

Foredrag Heidi
PDF

Oplæg karrierelæring Rie Thomsen 20.4.17
PDF

 

 

 

Tittel Dato Type
Elevene kan gjøre prioriteringer 13.01.2020 VGS-dager prioriteringer
Elevene kan gjøre prioriteringer 20.01.2020 VGS-dager prioriteringer
Evaluer VGS-dagene 24.01.2020 VGS-dager evaluering