Elever

For beskrivelse av utdanningsprogrammene der du kan søke utprøving i faget utdanningsvalg / skoleplass:
vilbli.no

 For læreplan for faget utdanningsvalg :
utdanningsvalg.pdf

For veileder til faget utdanningsvalg
udir_veileder_utdanningsvalg.pdf