RiR 2018/2019

RiR er en forkortelse for Rådgivingsløftet i Rogaland og er inspirert av Rio-modellen fra Oslo. Rio har vært støttet av udir og har vært arrangert over ulike hovedtema de siste 10 årene.  

 

Deltakerskolene i RiR  2018/19 er :

 

Dysjaland skole

Lundehaugen skole

Riska skole

Harestad skole - »Randabergskolen»

Gautesete skole

Sandnes vgs

Randaberg vgs

Øksnevad vgs

 

     

Å gjøre karrierelæring til hele skolens ansvar/oppgave

 

Prosjektets mål er å (videre-) utvikle den enkelte skoles helhetlige plan for utdannings-og yrkesrådgiving, med gjennomtenkte tiltak som bidrar til karrierelæring hos den enkelte elev og at "Retten til nødvendig rådgiving" innfris.

Takk for mottatt påmelding og refleksjonsnotat for Rådgivningsløftet i Rogaland (RiR) 2018/19. Det har her kommet inn mange spennende ideer og viktige målsettinger til prosjektet.

Karrieresenter Rogaland har nå gleden av å invitere dere til første samling til kl 08.30 på torsdag 6. september 2018. Samlingen skal finne sted på toppen av høghuset på Bryne – et godt sted for å få overblikk og se nærmere på våre mål og arbeidet som skal gjøres. Høghuset ligger 150 m fra togstasjonen.

 

Program torsdag 6. september 2018

 

Kl 08.30 -09.00 God morgen og kaffe

Kl 09.00            Velkommen v/ Sølvi Waldeland/Niels Skramstad

Målsetting for RiR

Karrierelæring

Arbeidsmåte og rådgivers rolle

Kl 11.30           Lunch

Mål og arbeid for den enkelte skole

Senest kl 15.00 Slutt

 

 

Tids- og gjennomføringsplan for RiR 2018/19

 

06.09.2018: oppstartsmøte Høghuset på Bryne:  

Med utgangspunkt i refleksjonsnotatene skal hver skole formulere konkrete mål og tiltak for hva en skal oppnå på egen skole

 

16.10.2018: høstens fagsamling for YOU-rådgivere v/ førsteamenuensis Erik Houg, Vågen vgs 

+ kort etterfølgende arbeidsmøte for RiR -deltakerne. Vi har en ekstra matbit sammen og spør hverandre om vi er kommet godt i gang med prosjektet. Alle RiR-deltakere er meldt på fagsamlingen som med ekstra arbeidsmøte vil vare til ca 16 00.

 

07.02.2019: underveis samling Høghuset på Bryne

Status internt arbeid på skolene, faglig innslag og erfaringsdeling

 

11.04 .2019: fellessamling for oppsummering og avslutning Høghuset på Bryne. 

Presentasjon av tiltakene som er prøvd ut og videre arbeid på den enkelte skole

Erfaringsdeling til øvrige skoler 

 

Deltakelse i RiR 2018/19 betinger at

 

  • skolen melder på både rådgiver (som fungerer som koordinator) og minst en lærekollega

Navnet på disse skal være oppgitt i påmeldingen. Begge to møter til samlingene og rådgiver har ansvar for å etablere og lede prosessene på egen skole mellom samlingene

  • deltakelse på samlingene ansees som forpliktende jfr ovenenvte gjennomføringsplan
  • skoleledelsen gir deltakerne mulighet til å involvere de kolleger som er nødvendige for å nå "RiR» sine målsettinger

 

Prosjektperioden er 6.september 2018 -11. april 2019, og alle deltakerskolene forventes å bidra til erfaringsdeling med øvrige skoler i Rogaland.

Denne eposten er sendt til rektor ved hver enkelt deltakerskole for å understreke at RiR prosjektet omfatter hele skolen og ikke bare rådgiver.

 

Prosjektgruppa for RiR  består av 3 rådgivere fra grunnopplæringen samt Sølvi og Niels på Karrieresenter Rogaland

Dersom du har spørsmål kan du ta kontakt på epost niels.skramstad@rogfk.no eller tlf 90587058.

 

Vi ser fram til oppstartsmøte og arbeide sammen i RiR for å styrke rådgivningstjenesten på den enkelte skole

 

Vel møtt på høghuset på Bryne !

 

 

Stavanger 14. august 2018

 

Med vennlig hilsen Karrieresenter Rogaland og prosjektgruppa for RiR 2018/19 som består av:

 

Elin Arntsen

Eilen Refvik

Heidi Helland

Sølvi J Waldeland

Niels Skramstad

 

                              RFK_logo3

 

http://www.rogfk.no/Vaare-tjenester/Utdanning/Karrieresenter-Rogaland


 

 

                        

Tittel Dato Type
Elevene kan gjøre prioriteringer 14.08.2018 VGS-dager prioriteringer
Elevene kan gjøre prioriteringer 20.08.2018 VGS-dager prioriteringer
Tittel Dato Type
Elevene kan gjøre prioriteringer 14.08.2018 VGS-dager prioriteringer
Elevene kan gjøre prioriteringer 20.08.2018 VGS-dager prioriteringer
Tittel Dato Type
Elevene kan gjøre prioriteringer 14.08.2018 VGS-dager prioriteringer
Elevene kan gjøre prioriteringer 20.08.2018 VGS-dager prioriteringer