Årshjul for vgs-dager

I følge avtalen om Utdanningsvalg mellom kommunene og Rogaland fylkeskommune er dato/ukeplan for VGS-dagene bindende for både de videre-gående skolene og grunnskolene. Eventuelle endringer i et årshjul må avtales mellom VGS og Karrieresenter i Rogaland i god tid før kommende skoleår.

 

 HØST 2017 Årshjul Vgs dager  10. trinn

Vgs-dager i Utdanningsvalg i Rogaland for region 2 og region 3

                        

HØST 2017

10. trinn

Kommune /grunnskole

Videregående skole

Kommentar

 


Uke 39+43

Stavanger og Kvitsøy

Bergeland vgs, Godalen vgs, Hetland vgs, Jåttå vgs, Randaberg vgs, Strand vgs Naturbruk Blå, Sola vgs, St Olav vgs, St. Svithun vgs, Stavanger katedralskole, SOTS, Vågen vgs, Øksnevad vgs

Man og tir

Uke 39+40

Time/Orstad

Bryne vgs, Vågen vgs, Øksnevad vgs og Tryggheim vgs

Tirs og ons

Uke 41

H ø s t f e r i e

 

 

Uke 42+43

Klepp

Bryne vgs, Vågen vgs, Øksnevad vgs, Tryggheim vgs

Tirs og ons

Uke 44

Bryne vgs, Jåttå vgs,Vågen vgs, Øksnevad vgs, Tryggheim vgs

Tirs og ons

Uke 44

Ryfylkenettverket

Strand vgs, Stav katedralskole, Godalen vgs, Bergeland vgs, Strand vgs, Jåttå vgs

Elevene hosp. 1 dg pr progr. 2 dagar = 2 progr. pr elev

Uke 44+45

Sandnes og Gjesdal

Sandnes vgs, Vågen vgs, Gand vgs, Øksnevad vgs, Jåttå vgs (Akademiet), Strand vgs Naturbruk blå

Hospiterer 1 dag

 

Uke 45

Dalane

Dalane vgs, Bryne vgs, Vågen vgs, Strand vgs Naturbruk Blå, Øksnevad vgs (Lister vgs, Sirdal vgs, KVS )

Tir og ons

Uke 45

Sola

Sola vgs, Randaberg vgs, Godalen vgs, Jåttå vgs, Vågen vgs Øksnevad vgs, Strand vgs Naturbruk blå

Tor og fredg i partallsår

Man og tirsdg i oddetallsår

Uke 45

Randaberg og Rennesøy

Sola vgs Randaberg vgs, Jåttå vgs, Godalen vgs, Stavanger katedralskole, Bergeland vgs, Øksnevad vgs

Mand og tirsdg i  partallsår

Tor og fredg i oddetallsår

(På Randaberg vgs egen avtale også tor og fre)

Uke 46

Planleggingsdag


tirsdag 14 november

Yrkesmessen.no i Stavanger forum

Felles planleggingsdag tirsdag 15. november

Avlyst

 

 

 

VÅR 2018 Årshjul Vgs-dager 9. trinn

Vgs-dager i Utdanningsvalg i Rogaland for region 2 og region 3

VÅR 2018

9 trinn

Kommune /grunnskole

Videregående skole

Kommentar

Uke 4

Bryne vgs, Sandnes vgs, Vågen vgs, Øksnevad, Gand vgs

Tirsdg og onsdg Nærbø skole

Uke5 og 6

Klepp

Bryne vgs, Sandnes vgs, Vågen vgs, Øksnevad, Gand vgs

Tirsdag og onsdag

Uke 5 og 10

 

Stavanger og Kvitsøy

Bergeland vgs, Godalen vgs, Hetland vgs, Jåttå vgs, Randaberg vgs, Strand vgs naturbruk blå, Sola vgs, St Olav vgs, St. Svithun vgs, Stavanger katedralskole, SOTS, Vågen vgs, Øksnevad Vgs

Mandag og tirsdag

Uke 9

Alle

Felles planleggingsdag

Onsdag 28. februar

Uke 7

Alle

Vinterferie

 

Uke 11 og 12

 

Sandnes og Gjesdal

Sandnes vgs, Vågen vg, Gand vgs, Øksnevad vgs, Jåttå vgs, (Akademiet), Strand vgs Naturbruk blå

Hospiterer en dag

 

Uke

 

Ryfylkenettverket

Strand vgs

1 dg fordelt på 2 ulike program bare på Strand vgs

Uke 12

 

Dalane

Dalane vgs, Bryne vgs, Vågen vgs, Øksnevad vgs, (Lister vgs, Sirdal vgs, KVS) Strand vgs Naturbruk blå

Tirsdag og onsdag

Uke 15

Sola

Sola vgs, Randaberg vgs ut , Jåttå vgs, Godalen vgs, Vågen vgs, Øksnevad vgs, Strand vgs Naturbruk blå

 

Torsdg og fredg i partallsår(2018)

Uke 15

Randaberg/Rennesøy

Randaberg vgs

Mandg og tirsdg i partallsår(2018)

Uke 17 og 18

Time + Orstad

Bryne vgs, Vågen vgs Gand vgs, Øksnevad vgs, (Tryggheim vgs)

Tirsdg og onsdg

Uke13

 

 

Påskeferie

Uke 14

 

 

Påskeferie t.o.m. mandag 17 april

 

I følge avtalen om utprøving i vgs (utdanningsvalg) mellom kommunene og Rogaland fylkeskommune er dato/ukeplan for VGS-dagene bindende for både de videre-gående skolene og grunnskolene. Eventuelle endringer i et årshjul må avtales mellom VGS og Karrieresenter i Rogaland i god tid før kommende skoleår.

 

I følge avtalen om Utdanningsvalg mellom kommunene og Rogaland fylkeskommune er dato/ukeplan for VGS-dagene bindende for både de videre-gående skolene og grunnskolene. Eventuelle endringer i et årshjul må avtales mellom VGS og Karrieresenter i Rogaland i god tid før kommende skoleår.

Vgs-dagene registreres i prosjekter som følger en fastlagt prosedyre

  • .  Kommunekoordinator laster elevlister inn i prosjektene i god tid før sommerferien
  •    Kommunekoordinator lager framdriftsplan for kommende skoleår (innen mai måned)
  • .  Kommunekoordinator legger inn en frist for elevenes valg av vgs-plass
  • .  Karrieresenteret foretar maskinell fordeling av elever
  • .  Kommunekoordniator finjusterer elevlistene ut fra spesielle hensyn 
  • .  UTV-kontakt på alle vgs. ser navnelister på elever som kommer
  • .  UTV-kontakt legger inn program for VGS dager (seinest to uker før vgs-besøket)
  • .  UTV-kontakt fører inn frammøte straks vgs-dagene er ferdig
  • .  Rådgiver i ungdomsskolen ber elevene bruke rogaland.skoleogarbeidsliv.no for å evaluere vgs-dagene

Elevfrister for søknad til VGS-dager om våren: 

Prosjektene Stavanger, Klepp og Hå har elevfrist i desember

De andre prosjektene har elevfrist i januar.

 

Niels Skramstad

Karrieresenter Rogaland


 

 

                        

Tittel Dato Type
Elevene kan gjøre prioriteringer 24.05.2018 VGS-dager prioriteringer
FLYING START - Sommerforkurs 2018 - Går du i 10. klasse og skal begynne på videregående skole til høsten? 13.08.2018 Fremsiden
Tittel Dato Type
Elevene kan gjøre prioriteringer 24.05.2018 VGS-dager prioriteringer
FLYING START - Sommerforkurs 2018 - Går du i 10. klasse og skal begynne på videregående skole til høsten? 13.08.2018 Fremsiden
Tittel Dato Type
Elevene kan gjøre prioriteringer 24.05.2018 VGS-dager prioriteringer
FLYING START - Sommerforkurs 2018 - Går du i 10. klasse og skal begynne på videregående skole til høsten? 13.08.2018 Fremsiden