HØST 2022 - Utprøving VGS

Utprøving i utdanningsprogram innen utdanningsvalg i Rogaland for region 2 og region 3.
NB: En utprøvingsdag per elev per semester. Merk overskrift på kolonner! 

HØST 2022

10. trinn

Prosjekt kommune /grunnskole)

Videregående skole

Utprøvingsdag

Maskinell fordeling

Frist for programmet

Uke 39+43

Stavanger og Kvitsøy

Bergeland vgs,Godalen vgs, Hetland vgs, Jåttå vgs, Randaberg vgs, Strand vgs, Solavgs, St Olavvgs, St. Svithun vgs, Stavanger katedralskole, SOTS, Vågen vgsØksnevad vgs

Mandag(unntak tirsdg, torsdag)

Uke 36

 onsdag 07.09 22

Uke37

Uke 39+40

Time

Bryne vgs, Vågen vgsØksnevad vgs Tryggheimvgs

Tirsdag, unntak onsdg

uke 22

onsdag 01.06.22

14.september

Uke 41

H ø s t f e ri e

Høstferien

Uke 42+43

Klepp (m/Orstad)

Brynevgs, VågenvgsØksnevad vgs, Tryggheim vgs

Tirsdag, unntak onsdg

Uke 39, mandag

Uke 40

Uke 44

Brynevgs, Jåttåvgs,Vågenvgs,Øksnevadvgs, Tryggheimvgs

Tirsdag unntak onsdg

Uke38

 mandag

Uke 42

Uke 44

Ryfylkenettverket

Strand vgs, Stavanger katedralskole, Godalen vgs, Bergeland vgs, Jåttå vgs, Gand vgs

Mandag             

onsdag

Veke 40

 

Veke 42

Uke 44+45

Sandnes og Gjesdal

Sandnesvgs, Vågenvgs, Gandvgs,Øksnevadvgs, Jåttåvgs(Akademiet), StrandvgsNaturbruk blå

Alle ukedager blir brukt til hospitering

Unntatt tirsdag 15. nov.

Uke 39, mandag

Uke 42, fredag

Uke 45+46

Dalane

Dalanevgs, Brynevgs, Vågenvgs, StrandvgsNaturbruk Blå,Øksnevadvgs(Listervgs, Sirdalvgs,KVS )

Onsdag

Vågen vgs. i uke 46

Uke 40, mandag

Uke 43

Uke 45+46

Sola

Solavgs, Randabergvgs,Godalenvgs, Jåttåvgs, VågenvgsØksnevadvgs, StrandvgsNaturbruk blå

Torsdag

Vågen vgs. i uke 46

Uke 39, mandag

 

Uke 43

Uke 45

Randaberg

SolavgsRandabergvgs, Jåttåvgs,Godalenvgs, St Svithunvgs, Stavanger katedralskole, Bergelandvgs,Øksnevadvgs, Strandvgs

Mandag

Uke 40

 tirsdag

Uke 43

Uke46

FellesPlanleggingsdag

Unngå kollisjon med utprøvingsdager!

Tirsdag 15.november

Uke 46

 

Ifølge samarbeidsavtalen om utprøving i vgs (utdanningsvalg) mellom kommunene og Rogaland fylkeskommune er dato/ukeplan for utprøvingsdagene bindende for både de videregående skolene og grunnskolene. Eventuelle mindre endringer i kjøreplanen over må avtales mellom videregående skoler og Karrieresenter i Rogaland innen fristen 30. mars 2022