Tilrettelagte plasser - utprøving

Hver vgs som har tilrettelagte plasser legger her inn :

1 tidspunkt - fra og til dato - som der er mulig å gjøre avtale

2 kontaktperson med epost adresse og tlf .   

Her kommer oversikt over datoer og program for Åpen dag ved ulike videregående skoler.
Listen fylles ut etter hvert som de aktuelle videregående skolene legger det ut. Merk at de ikke alle skoler velger å arrangere Åpen dag.
Når selve datoen for arrangementet er forbi vil det forsvinne automatisk fra listen