Tilrettelagte plasser - utprøving

For utprøving og besøk av elev med behov for tilrettelegging: 

Det skal gjøres direkte avtale mellom vgs og ungdomsskole for hver enkelt elev med behov for tilrettelegging.

( Altså ingen formidling av utprøvingsplasser for denne gruppa elever gjennom https://rogaland.skoleogarbeidsliv.no/ ) 

Her kommer oversikt over datoer og program for Åpen dag ved ulike videregående skoler.
Listen fylles ut etter hvert som de aktuelle videregående skolene legger det ut. Merk at de ikke alle skoler velger å arrangere Åpen dag.
Når selve datoen for arrangementet er forbi vil det forsvinne automatisk fra listen