Tilrettelagte plasser - utprøving

Hver vgs som har tilrettelagte plasser legger her inn :

1 tidspunkt - fra og til dato - som der er mulig å gjøre avtale

2 kontaktperson med epost adresse og tlf .   

Kontaktinfo og rutiner for utprøving (UTV) for elever med behov for tilrettelegging

01.06.2019 En avtaler dato og klokkeslett for hver enkelt elev

test idag 080119 

 

Mal for innhold: 

" Her på Øksnevad gjør vi det slik og slik når et gjelder å avtale og ta imot elever ( med behov for tilrettelegging)  til utprøving i programfag

Ungdomskoler kontakter oss innen dato XXXX for å avtale for våren 2019. Mulig tidsrom for utplassering her hos oss er uke XXXX

Som kjent skal elevene ikke legges inn på https://rogaland.skoleogarbeidsliv.no - det ksla avtale direkte med oss for hver enkelt elev

 

Kontakt person og tlfnr og epost nr