AVLYST utprøving i vgs HØST 2020

Til rektorer  - sendt fredag 28 august 2020

 

Det ble i dag bestemt at vi må avlyse også høstens utprøving på videregående skoler. Det vil dessverre si at årets 10.trinn ikke får noe tilbud om utprøving i det hele tatt. Vi ønsker imidlertid å komme med et alternativt opplegg som til en viss grad kan kompensere for avlysningen, håper vi har noe på plass før høstferien. I den forbindelse vil det være nyttig for oss å få inn noen innspill for hva som kan være mulig å få til. I disse digitale tider tenker vi at noe selvfølgelig kan løses digitalt, det kan for eksempel være i form av webinarer eller at ungdomsskoleelevene kobler seg på digitale møter hos den enkelte videregående skole. Vi håper at vi får jobbet fram noe bra og fornuftig der.

 

Vi ønsker at dere sender oss innspill her: Innspill til alternativer Ber om svar innen 11. september. Vi vil deretter invitere alle til et lite digitalt møter der vi presenterer alternativene og får til en dialog rundt hva som er praktisk og faktisk mulig. Vi antar at møtet vil skje påfølgende uke, egen invitasjon kommer.

 

 

 

Med vennlig hilsen

Sølvi Jacobsen
Fagleder karrieresenter Rogaland

Opplæringsavdelingen: Seksjon for veiledning og livslang læring

+ 47 942 77 709
www.rogfk.no
karrieresenter.rogfk.no

 

Maskingenerert alternativ tekst: karrieresenter Rogaland