AVLYST: VÅR 2022 Utprøving i videregående skole

AVLYST: VÅR 2022 oversikt dato, vgs og kommuner  

Utprøving i utdanningsprogram innen utdanningsvalg i Rogaland for region 2 og region 3

NB! Melding avlysning av utprøving pga Korona-situasjonen går fra ledelsen

i opplæringsavdelingen via rektor på vgs og fra kommunekoordinatorene via rektor på ungdomskolene 

9. trinn

Prosjektkommune /grunnskole

Videregående skole

Merkn

Maskinell fordeling av elever

Uke 4

Bryne vgs, Sandnes vgs, Vågen vgs,Øksnevad, Gandvgs,Godalenvgs

Tirsdg

9.12.21

Uke 5 og uke 6+ uke 11

Klepp

Bryne vgs, Sandnes vgs, Vågen vgs,Øksnevad, Gand vgs,Godalenvgs

Tirsdag

07.01.22

Uke 5 og uke 10

Stavanger, Rennesøy og Kvitsøy

Bergeland vgs,Godalenvgs, Hetland vgs, Jåttå vgs, Randaberg vgs, Strand vgs naturbruk blå, Sola vgs, St Olav vgs, St. Svithun vgs, Stavanger katedralskole, SOTS, Vågen vgs,ØksnevadVgs

Mandag(unntaktorsogfredg)

15.12.21

Uke 6

Alle

Felles planleggingsdag

Onsdag 10. februar

 

Uke 9

Alle

Vinterferie

Hele uka

 

Uke 11 og uke 12

Sandnes og Gjesdal

Sandnes vgs, Vågenvg, Gand vgs,Øksnevadvgs, Jåttå vgs, (Akademiet), Strand vgs Naturbruk blå,Godalenvgs

Alle ukedager brukes til hospitering.

24.01.22

Uke 12

JUS Finnøy

Strandvgs(SP,ID,HO,EL,TIP,SS,NB)

Onsdag: 1dg fordelt på 2 ulike program bare påStrandvgs

 

Uke12

Tau Forsand, Hjelmeland,TryggheimStrand,KFStrand,

Strand vgs(SP;ID;HO;EL;TIP;SS;NB)

Torsdag :1 dg fordelt på 2 ulike program bare på Strand vgs

 

Uke 12

Dalane

Dalane vgs, Bryne vgs, Vågen vgs,Øksnevadvgs, (Lister vgs, Sirdal vgs, KVS)Strand vgs Naturbruk blå,Godalenvgs

Tirsdag

24.01.22

Uke13

Sola

Sola vgs, Randaberg vgsut ,Jåttå vgs,Godalenvgs, Vågen vgs,Øksnevadvgs, Strand vgs Naturbruk blå

Torsdag

31.01.22

Uke14

Randaberg

Randaberg vgs

Mandag

07.02.22

Uke15

Alle

Påskeferie hele uka

Hele uka

 

Uke16

Alle

2. Påskedag

mandag 2 påskedag

 

Uke 17 og uke18

Time + Orstad

Bryne vgs, Vågen vgs Gand vgs,Øksnevadvgs,Godalenvgs,(Tryggheim vgs)

Tirsdag

27.01.22

I følge samarbeidsavtalen om utprøving i vgs (utdanningsvalg) mellom kommunene og Rogaland fylkeskommune er dato/ukeplan for utprøvingsdagene bindende for både de videregående skolene og grunnskolene. Eventuelle mindre endringer i kjøreplanen over må avtales med videregående skoler og Karrieresenter i Rogaland i god tid før kommende skoleår.