VÅR 2022 Utprøving i videregående skole

VÅR 2022 oversikt dato, vgs og kommuner  

Utprøving i utdanningsprogram innen utdanningsvalg i Rogaland for region 2 og region 3  

 

9. trinn

Prosjektkommune /grunnskole

Videregående skole

Kommentar

Uke 4

Bryne vgs, Sandnes vgs, Vågen vgs, Øksnevad, Gand vgs ,Godalenvgs

Tirsdg og onsdg

Uke 5 og uke 6 + uke 11

Klepp

Bryne vgs, Sandnes vgs, Vågen vgs, Øksnevad, Gand vgs,Godalenvgs

Tirsdag og onsdag

Uke 5 og uke 10

Stavanger, Rennesøy og Kvitsøy

Bergeland vgs, Godalen vgs, Hetland vgs, Jåttå vgs, Randaberg vgs, Strand vgs naturbruk blå, Sola vgs, St Olav vgs, St. Svithun vgs, Stavanger katedralskole, SOTS, Vågen vgs, Øksnevad Vgs

Mandgogtirsdg(unntaktorsogfredg)

Uke 6

Alle

Felles planleggingsdag

Onsdag 10. februar

Uke 9

Alle

Vinterferie

Hele uka

Uke 11 og uke 12

Sandnes og Gjesdal

Sandnes vgs, Vågen vg, Gand vgs, Øksnevad vgs, Jåttå vgs, (Akademiet), Strand vgs Naturbruk blå,Godalenvgs

Hver elev hospiterer 1 dag. Alle ukedager brukes til hospitering.

Uke 12

JUS Finnøy

Strandvgs(SP,ID,HO,EL,TIP,SS,NB)

Onsdag: 1dg fordelt på 2 ulike program bare påStrandvgs

Uke12

Tau Forsand, Hjelmeland,TryggheimStrand,KFStrand,

Strand vgs (SP;ID;HO;EL;TIP;SS;NB)

Torsdag :1 dg fordelt på 2 ulike program bare på Strand vgs

Uke 12

Dalane

Dalane vgs, Bryne vgs, Vågen vgs, Øksnevad vgs, (Lister vgs, Sirdal vgs, KVS)Strand vgs Naturbruk blå,Godalenvgs

Tirsdag og onsdag

Uke13

Sola

Sola vgs, Randaberg vgs ut , Jåttå vgs, Godalen vgs, Vågen vgs, Øksnevad vgs, Strand vgs Naturbruk blå

Torsdg og fredg

Uke14

Randaberg

Randaberg vgs

Mandg og tirsdg barepå Randaberg vgs

Uke15

Alle

Påskeferie hele uka

Hele uka

Uke16

Alle

2. Påskedag

mandag 2 påskedag

Uke 17 og uke18

Time + Orstad

Bryne vgs, Vågen vgs Gand vgs, Øksnevad vgs,Godalenvgs,(Tryggheim vgs)

Tirsdg og onsdg

 

I følge samarbeidsavtalen om utprøving i vgs (utdanningsvalg) mellom kommunene og Rogaland fylkeskommune er dato/ukeplan for utprøvingsdagene bindende for både de videregående skolene og grunnskolene. Eventuelle mindre endringer i kjøreplanen over må avtales med videregående skoler og Karrieresenter i Rogaland i god tid før kommende skoleår (sendes ut til kommunene i februar/mars)