HØST 2023 Utprøving og hospitering på VGS

HØST 2023 – Utprøving/hospitering på VGS

Oversikt på ukenr, ukedg m.m. for utprøving i utdanningsprogram/vgs-dager i Rogaland for region 2 og region 3.

NB: En utprøvingsdag per elev pr halvår. Merk overskrifter på kolonner! 

HØST 2023

10. trinn

Prosjekt kommune (grunnskole)

Videregående skole

Fast ukedag

Maskinell fordeling

Frist for vgs å publisere programmet

Uke 39+43

Stavanger og Kvitsøy

Bergelandvgs,Godalenvgs, Hetlandvgs, Jåttåvgs, Randabergvgs, Strandvgs, Solavgs, St Olavvgs, St. Svithunvgs, Stavanger katedralskole, SOTS, Vågenvgs,Øksnevadvgs

Mandag(unntak tirsdg, torsdag)

Uke 36

tirsdag 05.09.    kl 09

Uke 37 mandg

  NB! Gjelder for både uke 39 og uke 43 (pga høstferien)

Uke 39+40

Time

Brynevgs, Vågenvgs,ØksnevadvgsTryggheimvgs

Tirsdag, unntak onsdg

uke 22

onsdag

Uke 37  mandg

Uke 41

H ø s t f e ri e

 

Høstferien

Uke 42+43

Klepp (m/Orstad)

Brynevgs, Vågenvgs,Øksnevadvgs, Tryggheimvgs

Tirsdag, unntak onsdg  NB! RM i uke 44 sammen med Hå 

  NBUke 39, mandag 11.09     kl 12.00

Uke 40  mandg

Uke mandg 44

Brynevgs, Jåttåvgs, Vågenvgs,Øksnevadvgs, Tryggheimvgs

Tirsdag unntak onsdg NB! RM i uke 44 sammen med Klepp 

Uke38   mandag 18.09.          kl 09.00

Uke 42 mandg

Uke mandg 44

Ryfylkenettverket

Strandvgs, Stavanger katedralskole,Godalenvgs, Bergelandvgs,Jåttåvgs, Gand vgs

Mandag

onsdag

Veke 40

 

Veke 42 mandg

Uke 44+45

Sandnes og Gjesdal

Sandnesvgs, Vågenvgs, Gandvgs,Øksnevadvgs, Jåttåvgs(Akademiet), StrandvgsNaturbruk blå

Alle ukedager blir brukt til hospitering

 

Uke 39, mandag    25.09     kl 12

Uke 42 mandg

Uke 45

Dalane

Dalanevgs, Brynevgs, Vågenvgs, StrandvgsNaturbruk Blå,Øksnevadvgs(Listervgs, Sirdalvgs,KVS )

Onsdag 8. nov

 

Uke 40, mandag 25.09     kl 12

Uke 43 mandg

Uke 45

Sola

Solavgs, Randabergvgs,Godalenvgs, Jåttåvgs, VågenvgsØksnevadvgs, StrandvgsNaturbruk blå

Torsdag 9 nov

 

Uke 39, mandag  02.10.

kl 13

 

Uke 43 mandg

Uke 45

Randaberg

SolavgsRandabergvgs, Jåttåvgs,Godalenvgs, St Svithunvgs, Stavanger katedralskole, Bergelandvgs,Øksnevadvgs, Strandvgs

Mandag 6. nov

Uke 40

tirsdag 02.10     kl 12

Uke 43 mandg

Uke46

Felles  planleggingsdag  

 

Unngå kollisjon med datoer! 

Tirsdag 14.november

 

Uke 46

 

Nei

Uke 46  Rådgiversamling av Karrieresenter Rogaland Info om sted og program legges ut på www.rogfk.no                                            Søk på "karriereveilednig" og les under fane "Rådgivere ved skolene" 

Torsdag

23. nov  Clarion hotel Energy  

 Uke 47  Nei

 

Ifølge samarbeidsavtalen om utprøving i vgs (utdanningsvalg) mellom kommunene og Rogaland fylkeskommune er dato/ukeplan for faste utprøvingsdager bindende for både de videregående skolene og grunnskolene.   Se  https://www.rogfk.no/vare-tjenester/skole-og-utdanning/karriereveiledning/