HØST 2023 Utprøving og hospitering på VGS

HØST 2023 – Utprøving/hospitering på VGS

Oversikt på ukenr, ukedg m.m. for utprøving i utdanningsprogram/vgs-dager i Rogaland for region 2 og region 3.

NB: En utprøvingsdag per elev pr halvår. Merk overskrifter på kolonner! 

HØST 2023

10. trinn

Prosjekt kommune (grunnskole)

Videregående skole

Fast ukedag

Maskinell fordeling

Frist for vgs å publisere programmet

Uke 39+43

Stavanger og Kvitsøy

Bergelandvgs,Godalenvgs, Hetlandvgs, Jåttåvgs, Randabergvgs, Strandvgs, Solavgs, St Olavvgs, St. Svithunvgs, Stavanger katedralskole, SOTS, Vågenvgs,Øksnevadvgs

Mandag(unntak tirsdg, torsdag)

Uke 36

onsdag

Uke 37    NB! Gjelder for både uke 39 og uke 43 (pga høstferien)

Uke 39+40

Time

Brynevgs, Vågenvgs,ØksnevadvgsTryggheimvgs

Tirsdag, unntak onsdg

uke 22

onsdag

Uke 37 

Uke 41

H ø s t f e ri e

 

Høstferien

Uke 42+43

Klepp (m/Orstad)

Brynevgs, Vågenvgs,Øksnevadvgs, Tryggheimvgs

Tirsdag, unntak onsdg

Uke 39, mandag

Uke 40

Uke 44

Brynevgs, Jåttåvgs, Vågenvgs,Øksnevadvgs, Tryggheimvgs

Tirsdag unntak onsdg

Uke38

mandag

Uke 42

Uke 44

Ryfylkenettverket

Strandvgs, Stavanger katedralskole,Godalenvgs, Bergelandvgs,Jåttåvgs, Gand vgs

Mandag

onsdag

Veke 40

 

Veke 42

Uke 44+45

Sandnes og Gjesdal

Sandnesvgs, Vågenvgs, Gandvgs,Øksnevadvgs, Jåttåvgs(Akademiet), StrandvgsNaturbruk blå

Alle ukedager blir brukt til hospitering

 

Uke 39, mandag

Uke 42

Uke 45+46

Dalane

Dalanevgs, Brynevgs, Vågenvgs, StrandvgsNaturbruk Blå,Øksnevadvgs(Listervgs, Sirdalvgs,KVS )

Onsdag

Vågenvgs.i uke 46

Uke 40, mandag

Uke 43

Uke 45+46

Sola

Solavgs, Randabergvgs,Godalenvgs, Jåttåvgs, VågenvgsØksnevadvgs, StrandvgsNaturbruk blå

Torsdag

Vågenvgs.i uke 46

Uke 39, mandag

 

Uke 43

Uke 45

Randaberg

SolavgsRandabergvgs, Jåttåvgs,Godalenvgs, St Svithunvgs, Stavanger katedralskole, Bergelandvgs,Øksnevadvgs, Strandvgs

Mandag

Uke 40

tirsdag

Uke 43

Uke46

Felles  planleggingsdag  

 

Unngå kollisjon med datoer! 

Tirsdag 14.november

 

Uke 46

 

Nei

Uke 46  Rådgiversamling Info om sted og program legges ut på www.rogfk.no                                            Søk på "karriereveilednig" og les under fane "Rådgivere ved skolene" 

Torsdag

16.  november 

 Uke 46  Nei

 

Ifølge samarbeidsavtalen om utprøving i vgs (utdanningsvalg) mellom kommunene og Rogaland fylkeskommune er dato/ukeplan for faste utprøvingsdager bindende for både de videregående skolene og grunnskolene.   Se  https://www.rogfk.no/vare-tjenester/skole-og-utdanning/karriereveiledning/