Årshjul Rådgivere 2019/2020

For tillegg/feil: kontakt Sølvi/Niels Årshjul for rådgivere sør 2019/2020
 
Oppdatert:    06.05.19
Mnd Uke Dag Aktivitet Målgruppe Ansvar Kommentarer
August                                                                            S K O L E S T A R T
 35 29 Konferanse i regi av Utdanning i Ryfylke: "Læra heile livet er sjølve livet"    MOR - Utdanning i Ryfylke  Folkets hus i Sauda. Påmelding kommer
September 36

Første RiR-samling

Påmeldte deltakere i prosjektet Karrieresenteret Mer info kommer - samling antakeligvis på Bryne
38 18.- 20 Landskurs Rådgivere Rådgiverforum Arendal: http://www.landskurs.no/
   39 26

Fagsamling.

Andre RiR-samling for påmeldte deltakere

YOU-rådgivere

 Karrieresenteret Bryne vgs A2040 Påmelding: http://www.rogfk.no/Arrangementer/Fagsamling-YOU-raadgivere-SOER-260919
 39 28
   
Oktober 41 7.-11

H Ø S T -

F E R I E

 42 17 Nettverksmøte for vgs reg 3 YOU-rådgivere vgs Styringsgruppa Vågen vgs
   44  31  Fagsamling sammen med ANSADiku - Erasmus+ Aktiv ungdom (Bufdir) og EURES i NAV  Rådgivere i videregående  Karrieresenteret  Mer info kommer
             
             
         
November  45  7-8 Nasjonal karriereveiledningskonferanse KUN for karrieresenteret    
             
             
             
             
 Desember 50   12-13 Lunsj til lunsj-seminar  Rådgivere  Rådgiverforum Rogaland  Egersund
         

52 23-31

J U L E -

F E R I E

Januar            
             
             
             
             
       
 Februar 6 6 Tredje Rir-samling  Påmeldte deltakere i prosjektet  Karrieresenteret  Mer info kommer. Samling antakeligvis på Bryne       


   
9 24.2-28.02

V I N T E R -  F E R I E

Mars 12? 19? Fagsamling YOU-rådgivere Karrieresenteret
             
           F  


 
 April

              
16 6.4-13.4

P Å S K E-

F E R I E


16 Fjerde RiR-samling For påmeldte deltakere Karrieresenteret Mer info kommer. Samling antakeligvis på Bryne
Mai            
   
       
Juni